Allmänna bestämmelser

LEVERANSBESTÄMMELSER
Alla våra leveranser sker enligt NL 09, om inget annat avtalats.
Klicka för PDF - NL 09

 

LEVERANSVILLKOR
Vi följer villkoren för NLM 10, Almänna bestämmelser.
Klicka för PDF - NLM 10

Svensk Innovativ Träteknik | Besöksadress: Tegelvägen  4, 560 31 Tenhult| Box 53, 560 27 | Tel. 036-353750 | Fax: 036-18 46 30 | info@s-i-t.se