Utbildning

Vårda din investering – utbilda operatörer hos S.I.T

Operatörer med rätt kunskap är nyckeln till framgång i er produktion.
Att utbilda sina operatörer i programmering och handhavande i samband med en nyinstallation av en CNC-maskin ser vi alla som en självklarhet idag.
Men hur fungerar  underhållet och uppdateringen av kunskapen efter några år ?
Marknaden kräver ständigt mer komplexa bearbetningar och effektivare produktion.

För att möta dessa krav måste såväl maskiner som operatörer underhållas med rätt kompetens och programvaror.

S.I.T har tillgång till den senaste tekniken och erfarna utbildare.
Vi utbildar kontinuerligt operatörer för att maximalt utnyttja tekniken och möjligheterna för en effektiv produktion.
Utbildningen sker antingen i våra moderna lokaler i Tenhult eller hos våra kunder.

Våra produktionstekniker kan utföra programmeringar då ni själva inte räcker till eller behöver en speciell lösning för en ny produkt. Vi utnyttjar den senaste tekniken för att  snabbt och smidigt uppfylla era önskemål. Antingen via nätverksuppkoppling eller direkt vid maskinen

SONY DSC

Kursdag i Xilog Maestro i våra moderna utbildningslokaler i Tenhult

Svensk Innovativ Träteknik | Besöksadress: Tegelvägen  4, 560 31 Tenhult| Box 53, 560 27 | Tel. 036-353750 | Fax: 036-18 46 30 | info@s-i-t.se