Routech Ergon R400 TVN på plats hos Dometic Seitz i Tidaholm

ROUTECH ERGON FRÅN S.I.T FRÄSTE BORT TOPPARNA!

Dometic Group är ett globalt företag som tillhandahåller lösningar för ”Mobile living” inom områdena Klimat, Hygien & Sanitet samt Mat & Dryck. Uppdraget är att göra det mobila livet enkelt och gruppen, som 2016 omsatte ca 11 miljarder, har ca 6 500 anställda och tillverkning i 22 länder

En av produktionsanläggningarna är Dometic Seitz i Tidaholm, ett företag med en lång historia. Redan 1799 fick dåvarande Tidaholms Bruk järnbruksprivilegier och startade tillverkning av hästdroskor. Under tidigt 1900-tal övergick produktionen till effektivare fordon och serietillverkning av lastbilar startades. När Kreugerkraschen var ett faktum såldes lastbilstillverkningen till Investor med familjen Wallenberg i spetsen – och det är faktiskt här vi hittar ursprunget till Scanias lastbilar.

Från fordon till fordonstillbehör för en mobil livsstil

Nu tillverkas det inga lastbilar i anläggningen i Tidaholm, men steget till fordonsindustrin är fortfarande kort. Sedan 1964 har Dometic Seitz i Tidaholm tillverkat rutor, takluckor och dörrar till fritidsfordon och för stunden går produktionen för högvarv. Dometic är en av de ledande tillverkarna i Europa av rutor till olika typer av fritidsfordon.

– Just nu har vi en stor efterfrågeökning, framförallt från husbilstillverkarna. Volymökningarna 2016 var så omfattande att vi behövde nyanställa 30 man. Parallellt investerade vi dessutom i en ny CNC-fräs, en Routech Ergon, från S.I.T, säger produktionschef Mats Borg.

– När vi beslutade om investeringen var det för att möta en extra hög arbetsbelastning under en period. Vi ser en fortsatt kraftig volymutveckling som kanske innebär att vi måste göra ytterligare investeringar för att klara produktionen framöver, säger Mats Borg. 

Grundligt upphandlingsarbete 

Från Dometics sida gjordes en grundlig upphandling inför investeringen. Det var 3 potentiella leverantörer av en ny CNC-fräs som fick lämna offerter, men Mats Borg och hans team nöjde sig inte med det. Referenstagning och platsbesök hos kunder som redan hade liknande maskiner i produktion, var en viktig del i upphandlingsfasen.
– Även om vi har en relation med S.I.T. sedan tidigare, och var nöjda med den, så är det här en så stor investering att vi verkligen vill göra ett grundligt upphandlingsarbete. Därför ville vi också besöka andra kunder, för att se hur de upplevt både igångsättning, driftsäkerhet och leverantö-rernas servicenivå, säger Mats. Minskat materialspill, men framförallt fler producerade enheter per kilowattimme, var andra viktiga ämnen för Dometic, som har hållbarheten som en av sina fokusfrå-gor. Men i slutänden var det lyhördheten tillsammans med det faktum att offerten från S.I.T. var den som gav mest för pengarna, som avgjorde valet. Dessutom lovordar både Mats Borg och Daniel Bergåker, processtekniker på Dometic Seitz, verkligen S.I.T. för bemötandet både under upphandlingsprocessen och installationen.
– De har visat en förmåga att verkligen lyssna på oss och vara lyhörda för det vi behövde och sökte, säger Daniel Bergåker.

Full produktion efter två veckor

– Men det som verkligen har imponerat, säger Mats Borg, är uppstarten av maskinen. Jag har aldrig tidigare varit med om en så komplikationsfri och säker driftsättning av en ny maskin. Installation, som gjordes på mindre än 3 veckor, sköttes av ett par man. Redan 2 veckor senare var vi uppe i full produktion. Det är verkligen imponerande!
– Som ansvarig processtekniker uppskattar jag dessutom att det AlphaCam-program, också från S.I.T., som vi använder för programmeringen av CNC-fräsen är så enkelt och självinstruerande, säger Daniel, som i samma andetag konstaterar att de egentligen inte har haft mer än en liten driftstörning sedan starten. Ett problem som snabbt och enkelt löstes över telefon på mindre än 30 minuter. 
En smärtfri installation, en förbättrad driftsäkerhet och ökad produktionstakt – ja, att Dometic är nöjda med sin nya Routech Ergon går inte att ta miste på.
– Vi har en fortsatt kraftig volymutveckling, så trots effektivitetsförbättringar i och med den nya CNC-fräsen, måste vi återinföra helgskift igen för att klara produktionen, säger Mats Borg. Så jag tar det inte för omöjligt att det står en till Routech Ergon från S.I.T. här i framtiden, avslutar Mats Borg.

mats_borg_300.jpg

Mats Borg, produktionschef Dometic Seitz i Tidaholm, framför sin nyinstallerade maskin.

Svensk Innovativ Träteknik | Besöksadress: Tegelvägen  4, 560 31 Tenhult| Box 53, 560 27 | Tel. 036-353750 | Fax: 036-18 46 30 | info@s-i-t.se